Μέλη

Ψυχολόγος, δραματοθεραπεύτρια
6947946546
Δραματοθεραπευτής, ψυχολόγος, ηθοποιός
6974035738
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
6945049853
Δραματοθεραπεύτρια-Ψυχοπαιδαγωγός-Ηθοποιός
213055930
6938151629
Δραματοθεραπεύτρια, Παιγνιοθεραπεύτρια
210 98 82 790
6945441497
Παιχνιδοθεραπεύτρια, Εμψυχώτρια προσωπικής έκφρασης
210 72 36 498
Δραματοθεραπεύτρια
210 64 56 435
694 59 19 780
Ψυχολόγος MSc, Δραματοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια
6948726474
Ψυχίατρος, Δραματοθεραπευτής, Σκηνοθέτης
210 72 58 741
Παιγνιοθεραπεύτρια
210 64 52 953
693 23 79 459
Ψυχολόγος, δραματοθεραπεύτρια
6909276253
Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχολόγος
210 93 11 933
697 22 87 633
Δραματοθεραπεύτρια, Κοινωνική λειτουργός
Δραματοθεραπεύτρια, Εκπαιδευτικός
210 8950791
697 65 53 430
Ψυχολόγος, Παιγνιοθεραπεύτρια, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια
210 8801354
Κοινωνιολόγος – Δραματοθεραπεύτρια
6948276276
Παιγνιοθεραπεύτρια
210 9638431
693 22 40 741
Δραματοθεραπεύτρια, Ψυχολόγος
210 99 56 980
694 63 80 350
Ψυχολόγος MSc, MA - Δραματοθεραπεύτρια
6949393040
Κοινωνική Λειτουργός - Δραματοθεραπεύτρια - Σκηνοθέτις
697 22 150 45