Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές υποβολές περιλήψεων ΜΟΝΟ για ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ (Poster) ανακοινώσεις.

Ο προβλεπόμενος αριθμός των εργαστηρίων έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Έρως και Ψυχή. Από τον Μύθο στην Προοπτική

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 1. Επιθυμία και Απώλεια: θεωρητικές προσεγγίσεις από τις τέχνες, την ψυχανάλυση, την ανθρωπολογία και τη φιλοσοφία
 2. Η αναπαράσταση του έρωτα και της ψυχής στην τέχνη
 3. Θέατρο: ρόλοι επιθυμίας και απώλειας
 4. Μυθολογία και πραγματικότητα στον έρωτα

ΙΙ. ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Ψυχικές διεργασίες από την παιδική ηλικία, στην εφηβεία και την ενηλικίωση: απώλειες και μεταβάσεις
 2. Ο ρόλος της οικογένειας και του πολιτισμικού πλαισίου στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού
 3. Η συνάντηση θηλυκού – αρσενικού: η απόλαυση της επιθυμίας και ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων
 4. Το ερωτικό «αντικείμενο», η απώλεια, o φθόνος και οι δραματικές τους συνιστώσες
 5. Ταμπού και διαφορετικότητα στην ερωτική ζωή
 6. “Ύβρις και Νέμεσις”:  τραύμα, τιμωρία και εκδίκηση στον έρωτα
 7. Η σχέση του ζευγαριού στις συνθήκες “κρίσης”
 8. Σύγχρονοι τόποι και τρόποι επικοινωνίας:  κοινωνικά δίκτυα και διαδίκτυο.
 9. Ανεργία: κοινωνική και ψυχική αποδόμηση
 10. Βία, καταστροφικότητα, διαστροφή και παραβατικότητα στις σχέσεις και στην κοινωνική διαστρωμάτωση

ΙΙΙ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 1. Η απώλεια στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια και η αντιμετώπισή της από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 2. Αντιμετώπιση πένθους μέσω δραματοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας
 3. Αντιμετώπιση ψυχοπαθολογίας στο παιδί και τον ενήλικα μέσω δραματοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας
 4. Δραματοθεραπεία και παιγνιοθεραπεία για άτομα και ομάδες με ψυχικές ή σωματικές διαταραχές
 5. Δραματοθεραπεία και παιγνιοθεραπεία σε προγράμματα αγωγής υγείας στην κοινότητα
 6. Δραματοθεραπεία και παιγνιοθεραπεία σε προγράμματα απεξάρτησης
 7. Μετακίνηση πληθυσμών, κοινωνικό στίγμα, ρατσισμός και προγράμματα εθελοντισμού: ο ρόλος της δραματοθεραπείας και της παιγνιοθεραπείας

IV. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

 1. Ψυχοθεραπεία, τέχνη και δημιουργικότητα – ξαναβλέποντας την ερωτική πλευρά της ζωής
 2. Το Ό-μορφο και το Ά-σχημο:  ζητήματα αισθητικής στη δραματοθεραπεία και την παιγνιοθεραπεία
 3. Performance: η αναπαραστατική διάσταση στη θεραπευτική διεργασία
 4. Ρόλοι ζωής και ρόλοι θεάτρου: η σημασία της μεταμόρφωσης
 5. Τελετουργικό θέατρο και τελετουργικά στοιχεία στη θεραπευτική πρακτική
 6. Θέατρο – παιχνίδι – μουσική – εικαστικά – χορός: σύζευξη των τεχνών για ένα ολιστικό δημιουργικό αποτέλεσμα
 7. Η θεραπευτική δύναμη στον μύθο, το παραμύθι, την αφήγηση, το τραγούδι
 8. Σύζευξη θεραπευτικών προσεγγίσεων, συνεργατικά θεραπευτικά μοντέλα
 9. Το μέλλον της εκπαίδευσης στη δραματοθεραπεία και παιγνιοθεραπεία και η προοπτική της αναγνώρισης του επαγγέλματος.
 10. Έρευνα και προοπτικές στις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης

 

Γλώσσες Συνεδρίου

Ελληνικά και Αγγλικά

 

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές υποβολές περιλήψεων ΜΟΝΟ για ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ (Poster) ανακοινώσεις.

Ο προβλεπόμενος αριθμός των εργαστηρίων έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του συνεδρίου, προσκαλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους (έως 300 λέξεις) το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, δηλώνοντας συγχρόνως τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης.

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται αποκλειστικά χρησιμοποιώντας το ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα ομαδοποιηθούν θεματικά και θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τις εργασίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου και τον τρόπο παρουσίασής τους, με γνώμονα τον διαθέσιμο χρόνο και χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για τον τρόπο, την ημερομηνία και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα δημοσιευτούν στο Βιβλίο Περιλήψεων που θα εκδοθεί και θα διανεμηθεί στο συνέδριο.

Εργαστήρια
Η διάρκεια των εργαστηρίων είναι 2 ώρες.

Προφορικές ανακοινώσεις
Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 15’ συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για παρουσίαση τυχόν οπτικοακουστικού υλικού.

Αναρτημένες ανακοινώσεις
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν.

 

Προϋποθέσεις – Οδηγίες

 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές
 • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕ θα γίνονται δεκτές.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) εργασίες ως παρουσιαστής.
 • Ο παρουσιαστής θα πρέπει να αποστείλει και ένα μίνι βιογραφικό (100 λέξεις) μαζί με την περίληψη.
 • Ο παρουσιαστής, πριν την αποστολή της περίληψής του, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει οικονομικά(*) την εγγραφή του στο Συνέδριο (το δελτίο εγγραφής βρίσκεται στην ενότητα ‘Εγγραφή στο συνέδριο’) για να έχει λάβει τον αριθμό εγγραφής του τον οποίο θα συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο.
 • Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον παρουσιαστή. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός 4 ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 22990 84570.
 • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους παρουσιαστές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.
 • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνονται δεκτές διορθώσεις ή απόσυρση αυτών. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των περιλήψεων ή της μη ένταξής της στο τελικό πρόγραμμα.
 • Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 • Ο συγγραφέας/οι συγγραφείς που αναγράφονται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το περιεχόμενο περιέχει πρωτότυπο υλικό και δεν έχει παρουσιαστεί σε άλλο συνέδριο.
 • Η περίληψη θα πρέπει να υποβληθεί και στην Αγγλική γλώσσα, μετά από την ενημέρωση σχετικά με την ένταξή της στο πρόγραμμα, και όχι αργότερα από τις 10 Οκτωβρίου 2016. Οι παρουσιαστές, θα λάβουν οδηγίες για τον τρόπο υποβολής από τη Γραμματεία του συνεδρίου μαζί με τις λεπτομέρειες της παρουσίασής τους.

(*) Αν η περίληψη δεν γίνει αποδεκτή και ο υποβάλλων δεν επιθυμεί να συμμετέχει του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει για τη συμμετοχή του μείον 25 € που αντιπροσωπεύουν διοικητικά έξοδα.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 1. Γράψτε τον ΤΙΤΛΟ με κεφαλαία.
 2. Χωρίς να αφήσετε κενή γραμμή, στην επόμενη γραμμή γράφετε τα ονόματα των συγγραφέων με πεζά (πρώτος ο παρουσιαστής της εργασίας), τα Ινστιτούτα τους και τη χώρα. Το επώνυμο να προηγείται του μικρού ονόματος.
 3. Αφήνετε μια κενή γραμμή και γράφετε το κείμενο της περίληψης
 4. Το κείμενο της περίληψης να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 22990 84570 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edpe2016congress@gmail.com   . 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές υποβολές περιλήψεων ΜΟΝΟ για ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ (Poster) ανακοινώσεις.

Ο προβλεπόμενος αριθμός των εργαστηρίων έχει ήδη υπερκαλυφθεί.