Εγγραφή στο Συνέδριο

Ποιοι συμμετέχουν

Το συνέδριο απευθύνεται σε δραματοθεραπευτές και παιγνιοθεραπευτές, σε όλους τους θεραπευτές μέσω τέχνης, σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, παιδαγωγούς και ειδικούς παιδαγωγούς, ανθρώπους της τέχνης και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με το θέμα του συνεδρίου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Για πληρωμή έως:                            31/7       1/8-1/11    2/11 & στο συνέδριο
• Επαγγελματίες ψυχικής υγείας     140          170            190
• Μέλη Ε.Δ.Π.Ε.                                    100          130            190
• Φοιτητές έως 35 ετών*                    80           120            190
*Φοιτητές / ειδικευόμενοι έως 35 ετών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των εργασιών & παράλληλων εκδηλώσεων
  • Το σχετικό υλικό του συνεδρίου
  • Καφέ στα διαλείμματα των εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα
  • Ελαφρύ γεύμα κατά τη μεσημβρινή διακοπή την Παρασκευή & το Σάββατο
  • Δεξίωση υποδοχής
  • Βεβαίωση συμμετοχής

        Το δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Καταβολή του κόστους εγγραφής

Η καταβολή της κόστους εγγραφής γίνεται με έμβασμα στην Εθνική Τράπεζα. Οδηγίες θα βρείτε στο Δελτίο Εγγραφής.

Κατεβάστε το Δελτίο Εγγραφής, το οποίο και πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν, συνοδευόμενο από την απόδειξη κατάθεσης του δικαιώματος συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην παραλαβή των εγγραφών.

Πολιτική ακύρωσης συμμετοχής

Οποιαδήποτε ακύρωση υποβάλλεται γραπτώς στη Γραμματεία του Συνεδρίου (edpe2016congress@gmail.com). Για ακυρώσεις που γνωστοποιήθηκαν έως 30 Αυγούστου επιστρέφεται το 50 % του καταβληθέντος ποσού. Δεν επιστρέφεται η συμμετοχή μετά την ημερομηνία αυτή. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά το συνέδριο και σε διάστημα 45 ημερών. Τραπεζικά ή άλλα έξοδα αφαιρούνται από το επιστρεφόμενο ποσόν.