Δραματοθεραπευτής

Δραματοθεραπευτής, Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας
6942825265
Δραματοθεραπευτής
6972031297
Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, δραματοθεραπεύτρια, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
2109587117
6973984291
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Δραματοθεραπεύτρια, Στέλεχος Δημ. Διοίκησης
2392022065
6932725900
Δραματοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Σκηνοθέτης
697 49 73 634
Θεατρολόγος – δραματοθεραπεύτρια, ΜΑ Πολιτιστικής Διαχείρισης,Υπ. Δρ. ΤΘΣ ΕΚΠΑ
6938255522