Δραματοθεραπευτής

Δραματοθεραπευτής
6972031297
Νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, δραματοθεραπεύτρια, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
2109587117
6973984291
Δραματοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Σκηνοθέτης
697 49 73 634
Δραματοθεραπεύτρια
6944458796
Θεατρολόγος – δραματοθεραπεύτρια, ΜΑ Πολιτιστικής Διαχείρισης,Υπ. Δρ. ΤΘΣ ΕΚΠΑ
6938255522