Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως τις 31 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές υποβολές περιλήψεων ΜΟΝΟ για ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ (Poster) ανακοινώσεις.

Ο προβλεπόμενος αριθμός των εργαστηρίων έχει ήδη υπερκαλυφθεί.