ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

Kριτήρια Μέλους

Εκπαίδευση1

Η ΕΔΠΕ αποτέλεσε τον πρώτο φορέα εκπαίδευσης στη Δραματοθεραπεία και Παιγνιοθεραπεία στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει εργαστήρια γνωριμίας με τις μεθόδους της Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας, ή σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας και στόχου όπως επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες Δραματοθεραπευτές & Παιγνιοθεραπευτές και σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Η Ένωση δεν παρέχει ολοκληρωμένο βασικό πρόγραμμα σπουδών Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας. Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει κάποιος ο οποίος έχει ολοκληρώσει την βασική μεταπτυχιακή εκπαίδευση Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας σε αναγνωρισμένη από την Ένωση σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Τα μέλη της Ε.Δ.Π.Ε. εγγράφονται κατόπιν αιτήσεως τους, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πληροφορίες: info@edpe.gr). Το εντεταλμένο θεσμικό όργανο της Ένωσης εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια των Σπουδών των υποψηφίων τόσο στη Δραματοθεραπεία ή την Παιγνιοθεραπεία, όσο και το επίπεδο των βασικών σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

            Το πρόγραμμα σπουδών στη Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία που αναγνωρίζει η ΕΔΠΕ είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, τετραετούς φοίτησης, και κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά 1300 ώρες θεωρίας, κλινικής άσκησης και εποπτείας.

            Οι επαγγελματίες Δραματοθεραπευτές και Παιγνιοθεραπευτές είναι επιστήμονες που προέρχονται από τον χώρο της Υγείας (ψυχίατροι), της Ψυχικής Υγείας (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας κ.ο.κ.) και των Ανθρωπιστικών Επιστημών (Θεατρικές Σπουδές, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.α.) καθώς τα επαγγέλματα αυτά σε συνδυασμό με την ειδίκευση στα ζητήματα της Τέχνης ως Θεραπείας και της Τέχνης στην Θεραπεία μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της καλής πρακτικής.

            Θα θέλαμε επομένως, να τονίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που οφείλει ένας/μια επαγγελματίας Δραματοθεραπευτής/τρια να διαθέτει:

– Βεβαίωση σπουδών που να καλύπτει τα αντικείμενα των: Θεωρία Δραματοθεραπείας, Ψυχοπαθολογίας, Ψυχολογίας , Θεωρίας και Πρακτικής του Θεάτρου, Δυναμικής της Ομάδας, Ανθρωπολογίας, γραπτές ερευνητικές εργασίες και πτυχιακή εργασία πάνω στη Δραματοθεραπεία.

– Να έχει πραγματοποιήσει ομάδες πρακτικής με την απαραίτητη εποπτεία.

– Να έχει συμμετάσχει σε βιωματικά σεμινάρια με συντονιστές έμπειρους και καταξιωμένους Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές.

– Να έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον τέσσερα χρόνια προσωπικής θεραπείας (ομαδικής και ατομικής).

Αντίστοιχα τα κριτήρια εξάσκησης του επαγγέλματος της Παιγνιοθεραπείας αφορούν:

– Βεβαίωση σπουδών που να καλύπτει τα αντικείμενα των: Θεωρία και      Μεθοδολογία της

Παιγνιοθεραπείας, Θεωρία Εξελικτικής Ψυχολογίας, Θεωρία Παιδοψυχιατρικής, Θεωρία Ψυχιατρικής, Θεωρία Ανθρωπολογίας, Φροντιστήριο για γραπτές εργασίες με αντικείμενο σχετικό με την Παιγνιοθεραπεία.

– Να έχει πραγματοποιήσει στο πλαίσιο σπουδών του/της πρακτική άσκηση παρατήρησης παιχνιδιού βρέφους, συνεδρίες δημιουργικού παιχνιδιού, συνεδρίες Παιγνιοθεραπείας (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) με την αντίστοιχη εποπτεία.

-Συμμετοχή σε βιωματικά σεμινάρια με συντονιστές έμπειρους και καταξιωμένους Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές.

– Θεατρική εμπειρία.

– Να έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον τέσσερα χρόνια προσωπικής θεραπείας (ατομική ή/και ομαδική).

 Β) ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία Ψυχολογίας
 • Θεωρία Ψυχιατρικής
 • Θεωρία Παιδοψυχιατρικής
 • Θεωρία Ανθρωπολογίας
 • Θεωρία και μεθοδολογία Παιγνιοθεραπείας.
 • Φροντιστήριο για τη μεθοδολογία γραπτών εργασιών

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • 6 ατομικών συνεδριών παρατήρησης ενός παιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών δημιουργικού παιχνιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών παιγνιοθεραπείας
 • 10 συνεδριών παιγνιοθεραπείας σε ομάδα παιδιών
 • Βιωματικά Σεμινάρια με συντονιστές έμπειρους και καταξιωμένους Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Θεατρικό εργαστήρι και συμμετοχή σε παράσταση
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
 • Ατομική θεραπεία
 • Ομαδική θεραπεία

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
4 γραπτές εργασίες ως αναφορές στην πρακτική άσκηση:

 • 6 ατομικών συνεδριών παρατήρησης ενός παιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών δημιουργικού παιχνιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών παιγνιοθεραπείας
 • 10 συνεδριών παιγνιοθεραπείας σε ομάδα παιδιών
 • Διπλωματική εργασία 10000 λέξεων

 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
Για την αποφοίτηση του κάθε εκπαιδευόμενου γίνεται τελική αξιολόγηση για τη συνολική συμμετοχή στον Κύκλο Σπουδών καθώς επίσης και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα ανωτέρω αποτελούν τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές για να στείλει κάποιος αίτηση να γίνει μέλος στην Ένωση Δραματοθεραπευτών Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας.