Οργάνωση & Διοίκηση

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο του ν. 1712/1987

Οι Σκοποί μας

Η κατοχύρωση και διάδοση της δραματοθεραπείας και της παιγνιοθεραπείας ως ψυχοθεραπευτικών μεθόδων καθώς και η διαμόρφωση και κατοχύρωση θεσμικού και νομικού πλαισίου άσκησης επαγγέλματος δραματοθεραπευτών και παιγνιοθεραπευτών.

  • Η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δραματοθεραπευτών και παιγνιοθεραπευτών από την πολιτεία.
  • Η εξοικείωση των Ελλήνων με τα πλεονεκτήματα της δραματοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας.
  • Η έρευνα στην δραματοθεραπεία και παιγνιοθεραπεία και η διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων αυτών από τους επαγγελματίες του χώρου.
  • Η εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και ηθικών συμφερόντων των δραματοθεραπευτών και παιγνιοθεραπευτών.
  • Η προάσπιση, υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων και ζητημάτων του κλάδου και η υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των αρχών.

Όργανα Διοίκησης

  • Η γενική συνέλευση των μελών
  • Το διοικητικό συμβούλιο
  • Η ελεγκτική επιτροπή
  • Οι εκάστοτε επιτροπές επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων

Η ένωση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από την γενική συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Πρόεδρος: ΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

Γεν. Γραμματέας: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Ταμίας: ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΝΑ

Μέλη: ΠΑΛΑΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΛΗ ΒΑΣΩ