Η Ένωση

Η «Ένωση Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας» (Ε.Δ.Π.Ε.) είναι το επαγγελματικό σωματείο των δραστηριοποιημένων και μη επαγγελματιών που έχουν ολοκληρώσει μια από τις αναγνωρισμένες σπουδές δραματοθεραπείας ή παιγνιοθεραπείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ως επαγγελματικό σωματείο λειτουργεί από τον Οκτώβρη του 2004 και είναι η διαδοχή του παλιού σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Dramatherapy Θέατρο και Θεραπεία» που λειτουργεί από το 1989 με ιδρυτικά μέλη ανθρώπους που ενδιαφέρονταν τότε για την δραματοθεραπεία είτε μέσω της προσπάθειας για εφαρμογή είτε μέσω της προσπάθειας για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι.

Το καταστατικό της Ε.Δ.Π.Ε. προήλθε από την μετεξέλιξη και τροποποίηση του καταστατικού του προϋπάρχοντος Συλλόγου.

slider-edpe-imageEDPE-banner