Ιστορική Εξέλιξη

Το Σεπτέμβρη του 1984 δημιουργείται μία ομάδα από ενδιαφερόμενους για το αντικείμενο της δραματοθεραπείας την οποία συντονίζει η Dr. Sue Jennings. Η ομάδα τηρεί τακτικές συναντήσεις κάθε δύο μήνες και γύρω από αυτήν την ομάδα σταδιακά δημιουργείται ένας πυρήνας ανθρώπων με σημαντικό ενδιαφέρον για την μέθοδο της δραματοθεραπείας.

Τότε εμφανίζεται η ουσιαστική ανάγκη για εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη μέθοδο της δραματοθεραπείας στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις της ομάδας έχουν πάρει την μορφή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αρκετούς συμμετέχοντες που

  • είτε επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη μέθοδο ώστε στη συνέχεια να την εφαρμόσουν,
  • είτε επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη δραματοθεραπεία για λόγους προσωπικής ανάπτυξης

Με τη συνεργασία της Sue Jennings και ενώ δεν υπάρχουν ακόμη Έλληνες δραματοθεραπευτές, το Σεπτέμβριο του 1986 ξεκινά επίσημα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη δραματοθεραπεία και την παιγνιοθεραπεία στην Αθήνα.

Οργανωτικός και διοικητικός φορέας είναι το Κέντρο Θεραπείας μέσω Τέχνης (Κ.Θ.Μ.Τ.). Εκπαιδευτικός φορέας που υποστηρίζει το πρόγραμμα είναι το Institute of Dramatherapy, London. To Institute παρέχει και αξιολογεί την εκπαίδευση που οδηγεί σε Diploma στη Δραματοθεραπεία ή Παιγνιοθεραπεία και αναγνωρίζεται από την Dramatherapy Association of England.

Το Κ.Θ.Μ.Τ. λειτουργεί για τρία χρόνια μέχρι τον Ιούνιο του 1989 οπότε και διαλύεται.

Το φθινόπωρο του 1989 με πρωτοβουλία των σπουδαστών του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Dramatherapy- Θέατρο και Θεραπεία».

Με αυτό το σχήμα συνεχίζεται η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και η ευρύτερη προώθηση της Δραματοθεραπείας στην Ελλάδα, πάντα σε συνεργασία με το Institute of Dramatherapy, London και της Sue Jennings. Διοργανώνονται πολλά διεθνή ανοικτά σεμινάρια και με άλλους δραματοθεραπευτές που εφαρμόζουν και ερευνούν τη μέθοδο στην Ευρώπη και την Αμερική, όπως : Steve Mitchel, Robert Landy Muli Lahad………….. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργαζόταν τόσο με προβεβλημένες προσωπικότητες της εφαρμογής και της έρευνας της δραματοθεραπείας σε διεθνές επίπεδο, όσο και με καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας που επεδίωκαν τη σύνδεση της θεραπείας με την τέχνη καθώς επίσης και με ανθρώπους του θεάτρου που αναζητούσαν τις θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης τους.

Το συγκεκριμένο σωματείο δραστηριοποιείται κυρίως στην εκπαιδευτική και επιστημονική κατάρτιση των μελών του στην δραματοθεραπεία και την παιγνιοθεραπεία.

Αν και ένας από τους βασικούς και επιδιωκόμενους στόχος του Σωματείου ήταν και η προώθηση της Δραματοθεραπείας στην Ελλάδα, εν τούτοις το Σωματείο λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του προγράμματος. Νέα μέλη προστίθενται καθώς και νέοι εκπαιδευόμενοι.

Η επωνυμία του Σωματείου το 1993 ανεπίσημα αλλάζει σε Ελληνικός Σύλλογος Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών. Ήδη έχουν αποφοιτήσει αρκετοί από την εκπαίδευση έχοντας το Diploma, και ως επαγγελματίες μιας νέας μεθόδου στην ελληνική πραγματικότητα αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες που αφορούν την εφαρμογή και τη διάδοσή της. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί το σωματείο να καλύψει ταυτόχρονα τις ανάγκες των επαγγελματιών και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο όρος σύλλογος που τα μέλη χρησιμοποιούν μεταξύ τους αλλά και προς τα έξω σηματοδοτεί το κυρίαρχο συλλογικό πνεύμα σύμφωνα με το οποίο τα μέλη λειτουργούν και ενώνονται υπηρετώντας τον κοινό στόχο της συνέχειας της εκπαίδευσης.

Η μέθοδος της δραματοθεραπείας μέσα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Συλλόγου εφαρμοζόταν σε διάφορους πληθυσμούς και ποικίλα πλαίσια όπως, χρόνιους ψυχωτικούς-προγράμματα αποασυλοποίησης, κινητικά ανάπηρους, Κέντρα Παιδικής και Εφηβικής Μέριμνας, Νοσοκομεία και Κέντρα Ημέρας, Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής και Επαγγελματικής αποκατάστασης, Θεραπευτικά Προγράμματα Απεξάρτησης, Προγράμματα Πρόληψης κλπ.

Στην πορεία διαφαίνονται οι δυσκολίες να εξυπηρετηθεί ο κοινός στόχος και διαφοροποιούνται οι ανάγκες των επαγγελματιών από εκείνες που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάποια μέλη αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο και να δραστηριοποιηθούν σε ιδιωτικά πλαίσια εφαρμόζοντας με επιτυχία τη μέθοδο της δραματοθεραπείας με ειδικούς πληθυσμούς, όπως εξαρτημένους.

Η προσπάθεια λοιπόν των επαγγελματιών αλλά και των σπουδαστών για την καθιέρωση της δραματοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας ως μεθόδους ψυχοθεραπείας στο χώρο της ψυχικής υγείας εντείνεται αλλά ταυτόχρονα φέρνει στην επιφάνεια την αναγκαιότητα για διαχωρισμό της εκπαίδευσης από το Σωματείο.

Από το 1997 η διοίκηση του Σωματείου αποφασίζει να αναζητήσει αξιόπιστο ιδιωτικό φορέα που να πληροί βασικές προϋποθέσεις, ώστε να αναλάβει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια η αναζήτηση δεν αποδίδει τα προσδοκώμενα ενώ παράλληλα εμφανίζονται σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των μελών. Η εκπαίδευση περνάει σε «καθεστώς μετάβασης» και επέρχεται η διάσπαση του σωματείου με ταυτόχρονες αποχωρήσεις και διαγραφές μελών.

Το 1999 ο Σύλλογος επανακαθορίζει τους στόχους του συνεχίζοντας την εκπαίδευση, χωρίς πια τη συνεργασία του Institute of Dramatherapy, London αλλά εμπλουτίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να πληροί τους όρους μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη δραματοθεραπεία και την παιγνιοθεραπεία ως ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Πολύτιμη σ’ αυτόν τον επαναπροσδιορισμό υπήρξε η εμπειρία των ίδιων των επαγγελματιών δραματαθεραπευτών και παιγνιοθεραπευτών που εργάστηκαν στην εκπαίδευση αλλά και η παράλληλη και εποικοδομητική συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της ψυχοθεραπείας. Παράλληλα κάποια μέλη αναλαμβάνουν να εδραιώσουν τον επαγγελματικό χαρακτήρα της μεθόδους στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται, ως δραματοθεραπευτές και παιγνιοθεραπευτές.

Το 2000-2001 ο Σύλλογος γίνεται ισότιμο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Ψ.Ε.), η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας. Ο Σύλλογος αναζητά πλέον ένα νέο και πληρέστερο πλαίσιο προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα καθώς και μια συνδικαλιστική φόρμα που να καλύπτει διεκδικήσεις και να διευκολύνει την εξέλιξη των επαγγελματιών μελών του. Έτσι το 2004 η Ελληνική Εταιρεία Dramatherapy- Θέατρο και Θεραπεία αλλάζει επωνυμία με τροποποίηση του καταστατικού και γίνεται επίσημα Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας (Ε.Δ.Π.Ε) με έδρα πάντα την Αθήνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν δέχεται νέους εκπαιδευόμενους και υπάρχει φροντίδα ώστε να ολοκληρώσουν οι υπάρχοντες σπουδαστές τον κύκλο σπουδών τους.