Χλωροκώστα Αικατερίνη

Β.Α. Ψυχολογίας Pg.D.Δραματοθεραπείας Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης
2392076009
6977824541
‘Κύκλοι Ζωής’, Άνω Περαία, ΤΚ 57019 Θεσσαλονίκη
Ομάδες Συμβουλευτικής,
Δραματοθεραπεία, Εncounder groups,
Ομάδες Προσωπικής ανάπτυξης
Ομάδα Αυτοβοήθειας, Αυτογνωσίας και Προσωπικής Ανάπτυξης