Βλαχοπούλου Θεοφανή

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Δραματοθεραπεύτρια, Στέλεχος Δημ. Διοίκησης
2392022065
6932725900
Ιδιωτικά
Επίβλεψη παραπτωματικών εφήβων στην κοινωνική τους προσαρμογή