Κοπή Πίτας 2020

Περισσότερα...

Participation in the workshops

The number of participants in each workshop has been set by the coordinator. Participants may…

Περισσότερα...

Congress programme at- a- glance

You may download the congress programme here.

Περισσότερα...

PSYCHE AND EROS, a Greek Myth

There once was a King who had three daughters. The youngest, Psyche, was very beautiful….

Περισσότερα...

Greek Goddesses Archetypes

Workshop, 9-19 Serifos island Greece Dear women, mothers, goddesses, We invite you to live with…

Περισσότερα...

Conference under the aegis

Under the aegis of the Hellenic Psychiatric Association, the European Federation of Dramatherapy, and the…

Περισσότερα...

Congress Topics

Περισσότερα...