Στέλιος Κρασανάκης

Στοιχεία

Στέλιος
Κρασανάκης
Ψυχίατρος, Δραματοθεραπευτής, Σκηνοθέτης
Aτομική, ομαδική Δραματοθερα-πεία με γενικό πληθυσμό και ομά-δες Απεξάρτησης – Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών»,
Πρόγραμμα Απεξάρτησης «Θησέας»
Πρατίνου 72, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα
Σεμινάρια
1. Σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τίτλο «Ιστορίες Ονείρων», 15-16 Μαρτίου 2008, Ινστιτούτο Ψυχοκοι-νωνικής Ανάπτυξης, Λάρισα.
2. Οργάνωση Σεμιναρίου Δραμα-τοθεραπείας με την Dr. Sue Jen-nings, Ph.D. με τίτλο “Assessment and Therapy with Children in fixed role patterns”, 29-30 Μαρτίου 2008, Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Αθήνα.
3. Σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τίτλο «Γνωριμία με τη Δραματοθεραπεία», 13 Απριλίου 2008, Δήμος Υμηττού.
4. Σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τίτλο «Δραματοθεραπεία: πηγές μέθοδοι, εφαρμογές», 20ο Πανελ-λήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Creta Maris, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008.
5. Τριήμερο Summerschool με τίτλο «Η Δραματοθεραπεία συναντά την εικαστική θεραπεία μέσα από τους μύθους και τις προσωπικές μας μυθολογίες», 29-30-31 Αυγούστου 2008, Πύργος Μπαζαίου, Νάξος.
6. Οργάνωση Σεμιναρίου Δραμα-τοθεραπείας με τον Joseph J. Mo-reno MT-BC με τίτλο “Acting Your Inner Music: Music in Psychodra-ma and Group Therapy Pro-cesses”, 13-14 Σεπτεμβρίου 2008, Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Αθήνα.
7. Οργάνωση Σεμιναρίου Δραμα-τοθεραπείας με τον Robert J. Lan-dy, Ph.D. με τίτλο “Shadow-stories”, 18-19-Οκτωβρίου 2008, Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «Αιών», Αθήνα.

Ομάδες
Τρεις ομάδες Δραματοθεραπείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (2 ώρες κάθε εβδομάδα), Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας «ΑΙΩΝ».
Συνέδρια
1. Συμμετοχή με ανακοίνωση: «“The life-line”. Dramatherapy and drug addiction» στο 16th European Congress of Psychiatry, Nice, France, April 5-9, 2008.
2. Συμμετοχή με ανακοίνωση: «Εύ-θραυστες ταυτότητες και ετερότη-τες στο σύγχρονο θέατρο» στο 5ο Συνέδριο Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογί-ας με τίτλο: «Δεσμοί, Ρήξεις, Δημι-ουργίες: Το υποκείμενο απέναντι στις αντιφάσεις της υπερνεοτερικής κοινωνίας», Σπέτσες, 7-11 Μαΐου 2008.
3. Συμμετοχή με εισήγηση: «Οι με-λαγχολικοί ήρωες και το θέατρο της καταστροφής» σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Τέχνη και Μελαγ-χολία» στο 20ο Πανελλήνιο Συνέ-δριο Ψυχιατρικής, Creta Maris, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008.
Ομιλίες - Συνεντεύξεις
Ομιλία στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ με θέμα: «Κινηματογράφος και Ψυ-χοπαθολογία» (Κλάδος Τέχνη και Ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας), 2 Φεβρουαρίου 2008.
Οργάνωση αφιερώματος στον Κι-νηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ για το μή-να Φεβρουάριο με θέμα: «Κινημα-τογράφος και Ψυχοπαθολογία»

Συνέντευξη με θέμα τη Δραματοθε-ραπεία στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 22 Απριλίου 2008.

Επικοινωνία

Στέλιος Κρασανάκης
--- --- ---
(+30) 210 72 58 741
(+30) 210 72 58 766
...
http://www.dramatherapy.gr, http://www.naxosfestival.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Στέλιος Κρασανάκης σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), θέατρο στην Επιθεώρηση Δραματικής Τέχνης με την Ρούλα Πατεράκη και δραματοθεραπεία στο English Institute of Dramatherapy και στην Ένωση δραματοθεραπευτών και παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος (ΕΔΠΕ), της οποίας αποτελεί ιδρυτικό μέλος.

Εργάζεται ως ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, δραματοθεραπευτής και σκηνοθέτης. Διευθυντής του θεραπευτικού κέντρου απεξάρτησης «ΘΗΣΕΑΣ», του Δήμου Καλλιθέας. Δημιουργός του «Ινστιτούτου Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ», που από το 1994 παρέχει εκπαίδευση, έρευνα και θεραπεία. Υπεύθυνος της εκδοτικής σειράς δραματοθεραπείας «Ρόλοι στη ζωή-ρόλοι στο θέατρο».

Συμμετείχε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Δραματοθεραπευτών (EFD), και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος των Ελληνικών Ενώσεων Δραματοθεραπείας (ΕΔΠΕ και ΠΕΕΔΠ).

Συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας, Πατρών και Πελοποννήσου καθώς και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Κείμενα και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Έχει σκηνοθετήσει 23 θεατρικές παραστάσεις με σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου (Πεθαίνω σαν χώρα, Περιμένοντας τον Γκοντό, Οδυσσέας, Insenso, Schreber’s Nervous Illness, Lenz, Camille Claudel, Το Παρτάλι κ.α.)

Είναι πρόεδρος του κλάδου Τέχνης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σκηνοθετών, του Συλλόγου επαγγελματιών απεξάρτησης ΙΤΑCA και της Εταιρείας Κλινικής και Κοινωνικής Έρευνας.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις και εργαστήρια σε 83 συνέδρια και έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο EATI “Participant of the year” το 2001.

Είναι συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Νάξου.