Εκπαίδευση

Εκπαίδευση1Η ΕΔΠΕ διοργανώνει εργαστήρια γνωριμίας με τις μεθόδους της Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας,
ή σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας και στόχου όπως επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες Δραματοθεραπευτές & Παιγνιοθεραπευτές και σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Η Ένωση ΔΕΝ παρέχει ολοκληρωμένο βασικό πρόγραμμα σπουδών Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας. Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει κάποιος ο οποίος έχει ολοκληρώσει την βασική μεταπτυχιακή εκπαίδευση Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας σε αναγνωρισμένη από την Ένωση σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού σύμφωνα με το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

Τα μέλη της Ε.Δ.Π.Ε. εγγράφονται κατόπιν αιτήσεως τους, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το εντεταλμένο θεσμικό όργανο της Ένωσης εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια των Σπουδών των υποψηφίων τόσο στη Δραματοθεραπεία ή την Παιγνιοθεραπεία, όσο και το επίπεδο των βασικών σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
Το πρόγραμμα σπουδών στη Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, τετραετούς φοίτησης, και κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά 1300 ώρες θεωρίας, κλινικής άσκησης και εποπτείας.
Στα τέσσερα έτη του κύκλου σπουδών θα πρέπει να έχουν διδαχτεί οι παρακάτω ενότητες:
Α) ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία Ψυχολογίας
 • Θεωρία Ψυχιατρικής
 • Θεατρολογία
 • Ανθρωπολογία
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Δραματοθεραπείας
 • Φροντιστήριο για τρεις γραπτές εργασίες με αντικείμενο σχετικό με τη Δραματοθεραπεία (1000, 3000 και 10000 λέξεων αντίστοιχα)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Εποπτεία σε τρεις ομάδες πρακτικής άσκησης 10, 20 και 30 συνεδριών αντίστοιχα, σε διαφορετικό πλαίσιο και πληθυσμό με διαφορετικές ανάγκες κάθε φορά
 • Βιωματική Ομάδα διερεύνησης, πρακτικής και ανάλυσης εφαρμογών, μοντέλων και δομών της Δραματοθεραπείας
 • Βιωματικά Σεμινάρια με συντονιστές έμπειρους και καταξιωμένους Δραματοθεραπευτές

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Θεατρικό εργαστήρι
 • Πρόβες και παράσταση

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Συμμετοχή σε ομάδα Δραματοθεραπείας τουλάχιστον 250 ώρες
 • Ατομική θεραπεία 250 ώρες

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Για τα θεωρητικά μαθήματα, απαιτείται στο τέλος κάθε έτους οι εκπαιδευόμενοι να παραδώσουν γραπτή εργασία 1000 έως και 3000 λέξεων, όπως ορίζεται ανά μάθημα και έτος
 • Στο τέλος κάθε πρακτικής άσκησης απαιτείται γραπτή αναφορά των συνεδριών
 • Διπλωματική Εργασία 10000 λέξεων.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Για την αποφοίτηση του κάθε εκπαιδευόμενου γίνεται τελική αξιολόγηση για τη συνολική συμμετοχή στον Κύκλο Σπουδών καθώς επίσης και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 Β) ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία Ψυχολογίας
 • Θεωρία Ψυχιατρικής
 • Θεωρία Παιδοψυχιατρικής
 • Θεωρία Ανθρωπολογίας
 • Θεωρία και μεθοδολογία Παιγνιοθεραπείας.
 • Φροντιστήριο για τη μεθοδολογία γραπτών εργασιών

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • 6 ατομικών συνεδριών παρατήρησης ενός παιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών δημιουργικού παιχνιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών παιγνιοθεραπείας
 • 10 συνεδριών παιγνιοθεραπείας σε ομάδα παιδιών
 • Βιωματικά Σεμινάρια με συντονιστές έμπειρους και καταξιωμένους Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Θεατρικό εργαστήρι και συμμετοχή σε παράσταση
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
 • Ατομική θεραπεία
 • Ομαδική θεραπεία

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
4 γραπτές εργασίες ως αναφορές στην πρακτική άσκηση:

 • 6 ατομικών συνεδριών παρατήρησης ενός παιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών δημιουργικού παιχνιδιού
 • 10 ατομικών συνεδριών παιγνιοθεραπείας
 • 10 συνεδριών παιγνιοθεραπείας σε ομάδα παιδιών
 • Διπλωματική εργασία 10000 λέξεων

 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
Για την αποφοίτηση του κάθε εκπαιδευόμενου γίνεται τελική αξιολόγηση για τη συνολική συμμετοχή στον Κύκλο Σπουδών καθώς επίσης και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα ανωτέρω αποτελούν τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές για να στείλει κάποιος αίτηση να γίνει μέλος στην Ένωση Δραματοθεραπευτών Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας.